Забезпечення дисциплін в 2016-2017 н.р.

Забезпечення кафедрою педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої світи та управління навчальним закладом викладання наступних дисциплін в 2016-2017 н.р.

 

з/п

Назва дисципліни Напрям підготовки / спеціальність
     1.              Аудит і оцінювання управлінської діяльності 073 Менеджмент за освітньою програмою Управління навчальним закладом 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра)

073 Менеджмент за освітньою програмою Управління навчальним закладом 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра)

     2.              Гендерна педагогіка 6.010102 Початкова освіта 6 с. (заочна форма навчання)

6.010101 Дошкільна освіта 8 с. (заочна форма навчання)

6.010101 Дошкільна освіта 7 с. (денна форма навчання)

6.010102 Початкова освіта спец. «Виховна робота в інтернатних закладах» 5, 6 с. (денна форма навчання)

     3.              Етнопедагогіка 6.020303 Філологія*. Українська мова і література 5 с. (денна форма навчання)

6.010102 Початкова освіта 8 с. (заочна форма навчання)

     4.              Загальна педагогіка і психологія 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) 2 с. (заочна форма навчання)
     5.              Історія педагогіки 6.040201 Математика* 6 с. (денна форма навчання)

6.020303 Філологія*. Українська мова і література 5 с. (денна форма навчання)

6.010102 Початкова освіта на основі ОКР «молодший спеціаліст» (2 роки навчання) 3 с. (заочна форма навчання)

6.010102 Початкова освіта 8 с. (денна форма навчання)

6.020204 Музичне мистецтво* 7 с. (денна форма навчання)

6.010105 Корекційна освіта. Логопедія 5 с. (заочна форма навчання)

6.010105 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка 5 с. (заочна форма навчання)

6.010105 Корекційна освіта. Логопедія 5 с. (денна форма навчання)

6.010105 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка 5 с. (денна форма навчання)

6.010106 Соціальна педагогіка 5 с. (денна форма навчання)

     6.              Керівник навчального закладу 073 Менеджмент за освітньою програмою Управління навчальним закладом н.с., 1 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра)

073 Менеджмент за освітньою програмою Управління навчальним закладом 1 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра)

     7.              Методика викладання педагогіки та психології початкової освіти у вищій школі 013 Початкова освіта 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

013 Початкова освіта 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

     8.              Методика наукових досліджень 073 Менеджмент за освітньою програмою Управління навчальним закладом н.с., 1 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра)

013 Початкова освіта н.с., 1 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

012 Дошкільна освіта з додатковою спеціальністю 013 Початкова освіта 1 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

013 Початкова освіта 1 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

073 Менеджмент за освітньою програмою Управління навчальним закладом 1 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра)

     9.              Організація і управління у початковій освіті 6.010102 Початкова освіта 7 с. (заочна форма навчання)

6.010102 Початкова освіта 8 с. (денна форма навчання)

10.              Освітні технології 073 Менеджмент за освітньою програмою Управління навчальним закладом н.с., 1 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра)

073 Менеджмент за освітньою програмою Управління навчальним закладом 1 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра)

11.              Основи педагогічних досліджень 6.010102 Початкова освіта 4 с. (заочна форма навчання)

6.010102 Початкова освіта 3 с. (денна форма навчання)

12.              Основи педагогічної майстерності 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська) 6 с. (заочна форма навчання)

6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька) 5 с. (денна форма навчання)

6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська) 5 с. (денна форма навчання)

6.020303 Філологія*. Українська мова і література 6 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 7 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини на основі ОКР «молодший спеціаліст» (3 роки навчання) 5 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* 7 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* 8 с. (денна форма навчання)

13.              Педагогіка 6.020302 Історія* 3 с. (денна форма навчання)

6.020302 Історія* 3, 5 с. (заочна форма навчання)

6.040201 Математика* 5, 6 с. (денна форма навчання)

6.040203 Фізика* 5, 6 с. (денна форма навчання)

6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська) 4, 5 с. (заочна форма навчання)

6.020303 Філологія*. Мова і література (польська) 4 с. (денна форма навчання)

6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька) 4, 5 с. (денна форма навчання)

6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська) 4, 5 с. (денна форма навчання)

6.020303 Філологія*. Українська мова і література 4, 5 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 3-5 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини на основі ОКР «молодший спеціаліст» (3 роки навчання) 3, 4 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* 3-5 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 5 с. (денна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* 5 с. (денна форма навчання)

6.040102 Біологія* 3, 4 с. (заочна форма навчання)

6.040104 Географія* 3, 4 с. (заочна форма навчання)

6.040102 Біологія* 3, 4 с. (денна форма навчання)

6.040104 Географія* 3, 4 с. (денна форма навчання)

013 Початкова освіта на основі ОКР «молодший спеціаліст» (2 роки навчання) н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

013 Початкова освіта н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

6.020205 Образотворче мистецтво* 3-5 с. (заочна форма навчання)

013 Початкова освіта 1 с. (денна форма навчання)

6.020204 Музичне мистецтво* 4 с. (денна форма навчання)

6.020205 Образотворче мистецтво* 4 с. (денна форма навчання)

14.              Педагогіка з історією педагогіки 016 Спеціальна освіта за освітньою програмою Логопедія. Спеціальна психологія на основі ОКР «молодший спеціаліст» (3 роки навчання) н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

016 Спеціальна освіта за освітньою програмою Логопедія. Спеціальна психологія н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

6.010105 Корекційна освіта. Логопедія 3 с. (заочна форма навчання)

016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

6.010105 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка 3 с. (заочна форма навчання)

016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) на основі ОКР «молодший спеціаліст» (2 роки навчання) н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) 2 с. (денна форма навчання)

016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) 2 с. (денна форма навчання)

15.              Педагогіка загальна 012 Дошкільна освіта н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

6.010101 Дошкільна освіта 3 с. (заочна форма навчання)

012 Дошкільна освіта на основі ОКР «молодший спеціаліст» (2 роки навчання) н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

6.010101 Дошкільна освіта на основі ОКР «молодший спеціаліст» (2 роки навчання) 3 с. (заочна форма навчання)

012 Дошкільна освіта 1 с. (денна форма навчання)

16.              Педагогіка і психологія 6.030104 Політологія 3 с. (денна форма навчання)
17.              Педагогіка початкової освіти 6.010102 Початкова освіта 3, 4 с. (заочна форма навчання)
18.              Педагогіка та психологія вищої школи 014.04 Середня освіта (Математика) 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра)

014.04 Середня освіта (Математика) 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра)

014.08 Середня освіта (Фізика) 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра)

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра)

011 Науки про освіту 2 с. (денна форма навчання)

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька) 1 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра)

014.02 Середня освіта (Мова і література (російська) з додатковою спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) 1 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра)

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) 1 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) з додатковою спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька/російська) 1 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) з спеціалізацією Українознавство 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки навчання)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

061 Журналістика 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра)

014.11 Середня освіта (Фізична культура) з додатковою спеціалізацією Методика спортивно-масової роботи 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

227 Фізична реабілітація 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

017 Фізична культура і спорт 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

227 Фізична реабілітація 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

017 Фізична культура і спорт 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

014.05 Середня освіта (Біологія) 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

091 Біологія 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

014.07 Середня освіта (Географія) н.с., 1 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

101 Екологія 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

101 Екологія 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

091 Біологія 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

014.05 Середня освіта (Біологія) з додатковою спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

014.07 Середня освіта (Географія) 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

014.07 Середня освіта (Географія) з додатковою спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія) 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

073 Менеджмент за освітньою програмою Управління навчальним закладом 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра)

013 Початкова освіта 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

012 Дошкільна освіта з додатковою спеціальністю 013 Початкова освіта 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

013 Початкова освіта 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

073 Менеджмент за освітньою програмою Управління навчальним закладом 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація за освітньою програмою РЕСТАВРАЦІЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація за освітньою програмою ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

052 Політологія 1 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

032 Історія та археологія 1 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

032 Історія та археологія за освітньою програмою Архівознавство 1 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

014.03 Середня освіта (Історія) 1 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

052 Політологія н.с., 1 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

032 Історія та археологія н.с., 1 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1,5 роки)

053 Психологія 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

053 Психологія 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра 1 рік)

19.              Педагогічна майстерність 6.010102 Початкова освіта 4, 6 с. (заочна форма навчання)
20.              Педагогічна творчість 6.010101 Дошкільна освіта 4, 7, 8 с. (заочна форма навчання)

6.010101 Дошкільна освіта 7 с. (денна форма навчання)

21.              Педагогічні технології в початковій школі 6.010102 Початкова освіта на основі ОКР «молодший спеціаліст» (2 роки навчання) 3, 4 с. (заочна форма навчання)

6.010102 Початкова освіта 3, 4, 6 с. (заочна форма навчання)

6.010102 Початкова освіта 6 с. (денна форма навчання)

22.              Теорія організації 073 Менеджмент за освітньою програмою Управління навчальним закладом н.с., 1 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра)

073 Менеджмент за освітньою програмою Управління навчальним закладом 1 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра)

23.              Теорія та методика виховання 6.010102 Початкова освіта 8 с. (заочна форма навчання)
24.              Управління інформаційними зв’язками 073 Менеджмент за освітньою програмою Управління навчальним закладом 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра)

073 Менеджмент за освітньою програмою Управління навчальним закладом 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра)

25.              Управління навчальною та виховною діяльністю 073 Менеджмент за освітньою програмою Управління навчальним закладом 1, 2 с. (заочна форма навчання) (підготовка магістра)

073 Менеджмент за освітньою програмою Управління навчальним закладом 2 с. (денна форма навчання) (підготовка магістра)

Leave a Reply

Your email address will not be published.