Зв’язки кафедри з науково-дослідними інститутами, органами освіти та освітніми закладами

ЗВ’ЯЗКИ

КАФЕДРИ З НАУКОВО-ДОСЛІДНИМИ ІНСТИТУТАМИ,

ОРГАНАМИ ОСВІТИ  ТА ОСВІТНІМИ ЗАКЛАДАМИ

 

з/п

ЗМІСТ РОБОТИ ВИКОНАВЕЦЬ
1. Підтримувати ділові  стосунки з  НДІ педагогіки, педагогіки і психології вищої школи, проблем виховання АПН України, Центрального інституту післядипломної освіти, кафедрою педагогіки вищої школи Черкаського національного університету, відділом теорії та історії педагогічної майстерності інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, науково-дослідною лабораторією педагогічної компетентності Уманського державного педагогічного університету. Кучинська І.О.

Франчук  Т.Й.

Присакар В.В.

 

2. Співпрацювати з проблем теорії і практики освітнього процесу з обласним управлінням освіти, Хмельницьким інститутом удосконалення учителів, Хмельницьким обласним краєзнавчим музеєм. Кучинська І.О.

Федорчук Е.І.

 Присакар В.В.

4. Надавати допомогу вчителям міста, району та області з питань наукової і методичної роботи, забезпечення переходу на інноваційні технології організації педагогічної діяльності.         Викладачі кафедри
7. Надавати допомогу школам у здійсненні батьківського всеобучу. Викладачі кафедри
8. Забезпечити керівництво педагогічною практикою студентів ІІІ-У курсів. Викладачі кафедри
9. Вивчати та узагальнювати передовий педагогічний досвід учителів міста та області. Поповнювати банк передового педагогічного досвіду кафедри. Викладачі кафедри
10. Провести спільне засідання кафедри педагогіки та психології освіти з проблем організації психолого-педагогічної практики студентів          Франчук Т.Й.,

          Дуткевич Т.В.

11. Брати участь у семінарах, нарадах, конференціях, «круглих столах» з питань освіти та виховання.      Викладачі кафедри
12. Проводити дослідно-експериментальну роботу у загальноосвітніх школах з угорською мовою навчання Закарпатської області, з румунською мовою навчання Чернівецької області та з польською мовою навчання ЗОШ №2 м. Городка  Хмельницької області з проблем формування  культури міжетнічних відносин          Присакар В.В.