КУЧИНСЬКА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА

 

 

Монографії

 1. Кучинська І. О. Виховання громадянськості в Україні (друга половина ХІХ–ХХ ст.) : монографія / І. О. Кучинська, – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2009. – 196 с.

Навчальні посібники

 1. Кучинська І. О. Виховання духовних цінностей дітей і молоді у творчій спадщині Івана Огієнка: навчальний посібник / І. О. Кучинська, – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – 104 с.
 2. Кучинська І. О. Духовні джерела Івана Огієнка: навчальний посібник / І. О. Кучинська, – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – 88 с.
 3. Кучинська І. О. Історико-виховні особливості розвитку ідей громадянськості в Україні (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ століття) : навчальний посібник / І. О. Кучинська. – Кам’янець-Подільський : видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 196 с.
 4. Кучинська І. О. Громадянське виховання в Україні : минулий досвід та сучасні потреби : навчальний посібник / І. О. Кучинська. – Кам’янець-Подільський : видавець ПП Зволейко Д. Г., 2015. – 112 с.

 

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Кучинська І. О. Духовне відродження особистості у творчій спадщині Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 4. – С. 158–162.
 2. Кучинська І. О. Мораль християнства та її роль у світогляді Івана Огієнка на духовне відродження особистості / І. О. Кучинська // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький. – 1999. – № 1. – С. 107–110.
 3. Кучинська І. О. Іван Огієнко про духовне відродження нації / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 1999. – № 1. – С. 107–110.
 4. Кучинська І. О. Іван Огієнко про шляхи та засоби виховання духовних цінностей особистості / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 1999. – № 3. – С. 48–52.
 5. Кучинська І. О. Вплив християнської моралі на духовний розвиток особистості в творчій спадщині Івана Огієнка /І. О. Кучинська// Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. – № 6. – С. 50–52.
 6. Кучинська І. О. Вплив духовної культури на розвиток особистості у творчій спадщині І. Огієнка / І. О. Кучинська // Мистецтво та Освіта. – К. – 1999. –№ 2. – С. 57–59.
 7.  Кучинська І. О. Кам’янець-Подільський період культурно-освітньої діяльності Івана Огієнка /І. О. Кучинська// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2001. – № 8. – С. 34–37.
 8.  Кучинська І. О. Іван Огієнко про засоби розвитку духовної свідомості та самовиховання підростаючої особистості / І. О. Кучинська // Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя : зб. наук. праць Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т. – Серія соціально-педагогічна. – 2002. – Вип. ІІІ. – Том І. – С. 224–229.
 9.  Кучинська І. О. Шляхи виховання духовних цінностей особистості у творчій спадщині Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Вісник Житомирського пед. ун-ту. – 2002. – Вип. 9. – С. 123–125.
 10.  Кучинська І. О. Психолого-педагогічні основи виховання духовної особистості у творчій спадщині Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – К., 2002. – Кн. 2. – С. 198–203.
 11.  Кучинська І. О. Джерела духовності Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2002. – № 1. – С. 26–30.
 12.  Кучинська І. О. Іван Огієнко про значення рідної мови в духовному відродженні особистості / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 1. – С. 22–23.
 13.  Кучинська І. О. Духовна велич Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, серія історична та філологічна, 2003. – Вип. І. – С. 23–25.
 14.  Кучинська І. О. Ідеї громадянського виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / І. О. Кучинська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип. 8. – Кн. 2. – С. 323–326.
 15.  Кучинська І. О. Громадянська зрілість педагогів-новаторів в роки духовно-національного відродження України (1918–1920 рр.) / І. О. Кучинська // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, інформ.-видав. відділ, 2005. – Вип. ІІ. – С. 202–205.
 16.  Кучинська І. О. Громадянське Поділля: перший ректор Кам’янець-Подільського державного університету (1918–1920 рр.) / І. О. Кучинська // Педагогічне поділля : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Серія соціально-педагогічна. – 2005. – Вип. ІV. – Том ІІ. – С. 8–12.
 17.  Кучинська І. О. Громадянське виховання : минулий досвід і сучасні вимоги / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 5. – С. 40–41.
 18.  Кучинська І. О. Значення громадянського виховання у становленні особистості / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 6. – С. 27–29.
 19.  Кучинська І. О. Педагогічні погляди на громадянське виховання особистості видатних українських діячів ХХ ст. / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 11. – С. 42–43.
 20.  Кучинська І. О. Громадянське виховання як шлях до демократичного суспільства / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Серія: Педагогіка. – 2005. – № 1. – С. 160–162.
 21.  Кучинська І. О. Виховання громадянина: традиції та сучасні потреби / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Серія : Педагогіка. – 2005. – № 3. – С. 13–16.
 22.  Кучинська І. О. Традиції виховання громадянських якостей молоді та сучасні вимоги / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Серія: Педагогіка. – 2005. – № 5. – С. 24–27.
 23.  Кучинська І. О. Громадянське виховання в Україні в другій половині ХІХ–ХХ ст. / І. О. Кучинська // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 1. – С. 128–132.
 24.  Кучинська І. О. Мотиви розвитку громадянського виховання в Україні (друга половина ХІХ–ХХ ст.) / І. О. Кучинська // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 115–119.
 25.  Кучинська І. О. Виникнення ідеї громадянського виховання в Україні у другій половині ХІХ ст. та умови її реалізації / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 1. – С. 46–49.
 26.  Кучинська І. О. Громадянське виховання та його значення у сучасному виховному процесі / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 3. – С. 26–27.
 27.  Кучинська І. О. Світоглядна позиція діячів культури другої половини ХІХ ст. стосовно громадянської ідеї у виховному процесі / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 7. – С. 46–47.
 28.  Кучинська І. О. Основні шляхи розвитку громадянського виховання у 1905–1920 рр. / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 11. – С. 45–48.
 29.  Кучинська І. О. Громадянське виховання особистості у педагогічній спадщині С. Русової / І. О. Кучинська // Просвітницька діяльність Софії Русової : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету. – Серія соціально-педагогічна. – 2006. – Вип. VІ. – Том І. – С. 41–44.
 30.  Кучинська І. О. Громадянська ідея у вихованні як провідний напрям теоретичних розробок педагогів  другої половини ХІХ століття / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Серія : Педагогіка. – 2006. – № 1. – С. 70–75.
 31.  Кучинська І. О. Засоби виховання громадянськості в педагогічних пошуках українських діячів 1905–1920 рр. / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Серія : Педагогіка. – 2006. – № 7. – С. 139–144.
 32.  Кучинська І. О. Виховні ідеї громадянськості в Україні у 1958–1985 рр. / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 1. – С. 51–54.
 33.  Кучинська І. О. Особливості розвитку громадянського виховання в Україні у 1920–1933 рр. / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 4. – С. 46–51.
 34.  Кучинська І. О. Прогресивні представники національної еліти про формування громадянськості особистості (ІІ пол. ХІХ ст.) / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 8. – С. 53–54.
 35.  Кучинська І. О. Розвиток громадянськості в науковій думці українських вчених у ХХ ст. / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 12. – С. 47–50.
 36.  Кучинська І. О. Динаміка розвитку громадянського виховання в Україні у другій половині ХІХ та ХХ ст. / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Вип. 5. – Кам’янець-Подільський. – 2010. – С. 43–45.
 37.  Кучинська І. О. Правовий аспект виховання громадянськості в Україні на початку ХХ ст. / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 7. – С. 80–84.
 38.  Кучинська І. О. Становлення громадянського виховання як чинника формування української державності в спадщині вітчизняних педагогів початку ХХ ст. / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 8. – С. 78–84.
 39.  Кучинська І. О. Основні напрямки розвитку ідей громадянського виховання учнівської молоді в умовах сьогодення / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 11. – С. 56–63.
 40.  Кучинська І. О. Історико-виховні орієнтири громадянського становлення особистості та можливість їх застосування в умовах сьогодення / І. О. Кучинська // зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету. – Серія соціально-педагогічна, 2012. – Вип. 21. – Частина І. – С. 267–274.
 41.  Кучинська І. О. Історіографія проблеми розвитку ідей громадянського виховання у вітчизняній суспільно-педагогічній думці / І. О. Кучинська // зб. наук. праць Чернівецького національного університету. – Серія педагогіка та психологія, 2012. – Вип. 632. – С. 97–107.
 42.  Кучинська І. О. Проблематика громадянського становлення особистості у педагогічних поглядах Софії Русової / І. О. Кучинська // зб. наук. праць Чернівецького національного університету. – Серія педагогіка та психологія, 2012. – Вип. 637. – С. 104–107.
 43.  Кучинська І. О. Історико-виховні особливості розвитку ідеї громадянського виховання у вітчизняній суспільно-педагогічній думці /І. О. Кучинська // зб. наук. праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – Серія педагогічні та психологічні науки, 2012. – Вип. 65. – С. 65–68.
 44.  Кучинська І. О. Актуалізація досвіду виховання громадянськості дітей і молоді у проекції на сучасні завдання громадянського виховання / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 13. – С. 86–92.
 45.  Кучинська І. О. Становлення ідей громадянського виховання у контексті історико-виховної ситуації другої половини ХІХ століття / І. О. Кучинська // зб. наук. праць Хмельницького інституту соціальних  технологій Університету “Україна”. – Хмельницький : ХІСТ, 2013. – Вип. №1 (7). – С. 131–133.
 46.  Кучинська І. О. Науково-педагогічний шлях Івана Огієнка / І. О. Кучинська // зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету. – Серія соціально-педагогічна, 2013. – Вип. 22. – Частина ІІ. – С. 127–134.
 47.  Кучинська І. О. Особливості розвитку ідеї громадянського виховання в Україні у 1900–1916 роках /І. О. Кучинська // зб. наук. праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – Серія педагогічні та психологічні науки, 2013. – Вип. 1 (66). – С. 81–88.
 48.  Кучинська І. О. Логіко-структурна модель розвитку ідей громадянського виховання у вітчизняній суспільно-педагогічній думці / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 14. – С. 104–107.
 49.  Кучинська І. О. Динаміка розвитку ідей громадянського виховання в українській школі у 1917–1920 рр. / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 15. – С. 67–71.
 50.  Кучинська І. О. Особливості громадянського формування молоді у контексті трансформації виховної діяльності в 20-30-х рр. ХХ століття / І. О. Кучинська // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 23. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 333–342.
 51. Кучинська І. О. Мотивація актуалізації ідейно-політичного напрямку вихованої діяльності в умовах сьогодення / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 1 (16). – С. 69–73.
 52.  Кучинська І. О. Ідеї патріотичного виховання у педагогічних поглядах Ніли Волошиної  / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 1 (16). – С. 156–160.
 53.  Кучинська І. О. Громадянське виховання дітей і молоді у аспекті трансформаційної інтерпретації виховної діяльності 20–30-х рр. ХХ століття / І. О. Кучинська // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 4. – С. 190–196.
 54. Кучинська І. О. Ключові позиції громадянського формування молоді у вищій школі / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 18. – С. 66–73.
 55. Кучинська І. О. Ключові аспекти духовно-педагогічної діяльності Івана Огієнка / І. О. Кучинська // наук. зб. : серія історична та філологічна – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний  університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. ХІ. – С. 258–263.
 56. Кучинська І. О. Перспективні орієнтири управління формуванням громадянського світогляду особистості в умовах сьогодення / І. О. Кучинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). Частина І – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 261–270.
 57. Кучинська І. О. Ключові орієнтири громадянського формування студентської молоді в умовах сьогодення / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний  університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 19 (2–2015). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2015.– С. 9–15.
 58. Кучинська І. О. Духовна ідея виховної дії у педагогічній спадщині Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. ХІІ. – С. 383–389.
 59. Кучинська І. О. Управління процесом формування громадянської культури студентської молоді у вищому навчальному закладі / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний  університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 20 (1–2016). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 99–105.
 60. KUCHNSKA І. О. KLUCZOWE ASPEKTY POLITYCZNYCH I IDEOLOGICZNYCH KIERUNKÓW AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ WSPÓŁCZESNEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO / І. О. KUCHNSKA // PEDAGOGIKA : ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS, 10/2015. – WYDANIE I. SOSNOWIEC, 2016. – S. 183–190.
 61. Кучинська І. О. Пріоритетні напрями виховної діяльності у сучасному вищому навчальному закладі / І. О. Кучинська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Інститут проблем виховання НАПН України, – Вип. 20. – Кн. 1 – Київ, 2016. – С. 273– 284.
 62. Кучинська І. О. Перспективні орієнтири змісту виховного процесу у сучасній вищій школі / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний  університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 21 (2–2016). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 109–114.
 63. Кучинська І. О. Факультативні уроки з проблем формування духовних ціннісних орієнтирів для учнів випускних класів загальноосвітньої школи / І. О. Кучинська // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. ХІІІ. – С. 303–308.

 

Матеріали конференцій

 1.  Кучинська І. О. Громадянське виховання в умовах розвитку української державності / І. О. Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів, 2005. – Вип. 4. – Т. 1. – С. 190–191.
 2.  Кучинська І. О. Реформаторські впливи на виховання громадянськості в Україні у 1985–1991 рр. / І. О. Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів. 2006. – Вип. 5. – Т. 3. – С. 54–56.
 3.  Кучинська І. О. В. Сухомлинський про громадянське виховання / І. О. Кучинська // Особистісно орієнтований потенціал педагогіки В. О. Сухомлинського : зб. матеріалів міжвиш. наук.-практ. конф. (30 верес. – 1 жовт. 2008 р.). – Кам’янець-Подільський, 2008. – С. 130–133.
 4.  Кучинська І. О. Орієнтація виховання громадянськості в Україні у другій половині ХІХ та ХХ ст. / І. О. Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів, 2010. – Вип. 9. – Т. 4. – С. 35–36.
 5.  Кучинська І. О. І. Огієнко про виховання духовних цінностей у молоді / І. О. Кучинська // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації : Матеріали ІV Всеукр. міжконф. християнської наук.-практ. конф. (13–14 січн. 2011 р.). – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 17–20.
 6.  Кучинська І. О. Видатні педагоги поділля. Волошина Ніла Йосипівна – вчений, педагог, літературознавець / І. О. Кучинська // Духовні витоки поділля : педагоги в історії краю : зб. матеріалів всеукраїнської наук. – практ. конф. (21 березня 2013р.). – Хмельницький, 2013. – С. 245–248.
 7.  Кучинська І. О. Історико-виховні особливості формування духовно-громадянських ціннісних орієнтацій молоді у вітчизняній суспільно-педагогічній думці / І. О. Кучинська // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації : Матеріали VІ Всеукр. міжконф. християнської наук.-практ. конф. (25 листоп. 2013 р.). – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 14–18.
 8.   Кучинська І. О. Інваріант розвитку ідей громадянського виховання у вітчизняній суспільно-педагогічній думці (друга половина ХІХ ст. –30-і рр. ХХ ст.) / І. О. Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 12. У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Т. 3. – С. 162.
 9. Кучинська І. О. Довіра як соціально-психологічний феномен / І. О. Кучинська // Освіта впродовж життя : вимоги часу : матеріали VІ Всеукраїнських педагогічних читань до 95-річчя від дня народження видатного вченого-педагога О.С. Дубинчук [колектив авторів] ; заг. ред. Л.Б. Лук’янової, О.В. Аніщенко. – К. ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 77–79.
 10.   Кучинська І. О. Виховні особливості ідейно-політичних ціннісних орієнтирів у вищій школі / І. О. Кучинська // Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 червня 2014 р., м. Кам’янець-Подільський) . – Кам’янець-Подільський : Медобори : – 2014. – С. 5–10.
 11. Кучинська І. О. Громадянське виховання в Україні : від минулого досвіду до сучасних потреб / І. О. Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 14. – У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С. 125–126.
 12. Кучинська І. О. Громадянські ціннісні орієнтири в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи в умовах сьогодення / І. О. Кучинська // збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи” : матеріали конференції / ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка [гол. ред. Конет І.М.]. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2016. – С. 84–92.
 13. Кучинська І. О. Особливості процесу управління формуванням громадянських ціннісних орієнтирів у сучасному вищому навчальному закладі / І. О. Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т. 3. – С. 128–129.