Наукова робота

ЗУСТРІЧ – ОБГОВОРЕННЯ

17 грудня 2021 року на кафедрі Педагогіки та управління навчальним закладом відбулася зустріч, на якій було обговорено освітньо-професійну програму «Управління навчальним закладом» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент, галузі знань 07 Управління та адміністрування, кваліфікація: Магістр менеджменту та освітньо-наукову програму «Освітні, педвгогічні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, кваліфікація: Доктор філософії.

На зустрічі були присутні здобувачі вищої освіти магістратури та аспірантури, серед яких:

  • Мар’яна Анатоліївна Великохатько (заступник начальника управління з фінансово-економічних питань управління освіти і науки);
  • Таїсія Антонівна Шевеленко (головний спеціаліст з дошкільної та інклюзивної освіти управління освіти і науки);
  • Леся Вікторівна Довгалюк (завідувач ЗДО 22);
  • Юрій Віталійович Ямполь (вчитель математики, інформатики, економіки та фізики приватного НВК «Антей»);
  •  Марина Володимирівна Бачинська, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т.Г. Сосновськоі. НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»;
  • Людмила Миколаївна Сидорук, викладач кафедри економічної кібернетики, інформаційної та соціокультурної діяльності, викладач вищої категорії;

стейкхолдери:

  •  Олександр Валерійович Лаврук, доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук. В.о. проректора з навчальної роботи НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»;
  • Інна Миколаївна Середа (директор Кадиєвецького ліцею Орининської сільської ради);

та професорсько-викладацький склад кафедри.

Кожний з присутніх мав змогу висловити своє враження від оновлених освітніх програм, порівнюючи їх з попереднім неудосоналеним варіантом.  Зокрема випускниця аспірантури,  М.В. Бачинська, зазначила, що здобуті нею компетенції в аспірантурі дали їй можливість працювати у заладах вищої освіти. Аспірант кафедри педагогіки та управління навчальним закладом Л.М.Сидорук  відмітила, що при удосконаленні освітньо-наукової програми «Освітні, педвгогічні науки» були врахованні побажання здобувачів вищої, що виразилось в збільшенні годин, відведених на практику, а також у збільшенні кількості дисцилін вибіркової частини плану. В свою чергу представник стейкхолдера О.В. Лаврук, який являється безпосереднім  керівником  М.В.Бачинської та Л.М.Сидорук, відмітив про хороші результати підготовки підлеглих за оновленою освітньо-науковою програмою та подякував викладачам кафедри та її завідувачу І.О. Кучинській за зроблену роботу щодо удосконалення та за врахування побажань работодавців.

Присутні магістранти також висловили своє задоволення щодо оновленої освітньо-професійної програми, яка розширює їхні можливості, сприяє засвоєнню ними нових знань та компетенцій. І.М. Середа, яка є випускником даної осітньо-професійної програми та одночасно являється стейкхолдером, зауважила, що навчання в магістратурі дало їй ширші можливості щодо самовдосконалення, саморозвитку та самоосвіти під керівництвом виладачів кафедри, а також можливість кар’єрного зростання. В свою чергу магістрант Ю.В. Ямполь відмітив практичну складову підібраних дисциплін, їх актуальність та значущість, та, вислухавши висловлювання аспірантів, висловов бажання навчатися в аспірантурі.

Весь педагогіний склад кафедри щиро дякує усім присутнім та вітає усіх з прийдешніми святами.