К А Ф Е Д Р А

Адреса:      вул. Огiєнкa, 61
м. Кам’янець-Подільський
Україна
32300

E-mail:  kaf_pedagog@kpnu.edu.ua

 

Склад кафедри педагогіки та управління навчальним закладом

 

КУЧИНСЬКА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА –  завідувач кафедри,   доктор педагогічних наук, професор

ВОНСОВИЧ ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА – кандидат педагогічних наук, доцент

ГОРБАТЮК ОКСАНА ВАСИЛІВНА – кандидат педагогічних наук, доцент

ГУРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АГАФАНГЕЛОВИЧ – кандидат педагогічних наук, доцент

ДУТКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА –  кандидат педагогічних наук, доцент

ЛЕБІДЬ ІННА ЮХИМІВНА  –  кандидат педагогічних наук, доцент

ФЕДОРЧУК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА – кандидат педагогічних наук,  доцент

ФРАНЧУК ТЕТЯНА ЙОСИПІВНА –  кандидат педагогічних наук, доцент

КОВАЛЬЧУК ГЕННАДІЙ ПЕТРОВИЧ – кандидат педагогічних наук, ст. викладач

СЕСАК  ІВАН  ВАСИЛЬОВИЧ – кандидат історичних наук, ст. викладач

ПОЛІЩУК СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА – кандидат педагогічних наук, асистент

БОДНАР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ – асистент

БОНЕЦЬКА ЛУЇЗА ДАНИЛІВНА – старший лаборант

 

Кафедра педагогіки та управління навчальним закладом

забезпечує викладання наступних дисциплін :

 1. Аудит та оцінювання управлінської діяльності
 2. Загальна педагогіка і психологія
 3. Гендерна педагогіка
 4. Етнопедагогіка
 5. Історія педагогіки
 6. Керівник навчального закладу
 7. Теорія та методика виховання
 8. Методика наукових досліджень
 9. Організація та управління у початковій освіті
 10. Освітні технології
 11. Основи педагогічних досліджень
 12. Основи педагогічної майстерності
 13. Педагогіка
 14. Педагогіка та психологія вищої школи
 15. Педагогіка загальна
 16. Педагогічна майстерність
 17. Педагогічна творчість
 18. Педагогічні технології у початковій школі
 19. Теорія організації
 20. Управління інформаційними зв’язками
 21. Управління навчальною та виховною діяльністю
 22. Методика викладання педагогіки та психології початкової освіти у вищій школі
 23. Педагогіка з  історією педагогіки
 24. Педагогіка початкової освіти
 25. Педагогіка і психологія

ІСТОРІЯ кафедри

ЗВ’ЯЗКИ кафедри з науково-дослідними інститутами, органами освіти  та освітніми закладами

КОНЦЕПЦІЯ діяльності кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом

ПЛАН підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом на 2012-2016 р.р.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН підвищення кваліфікації кафедри на 2015-2020 р.р.