Дисципліни вільно вибору студентів

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнки (нова редакція)

2021-2022 н.р.

 1. Гендерна педагогіка.
 2. Порівняльна педагогіка.
 3. Освітні технології
 4. Освітологія
 5. Етнопедагогіка
 6. Родинна педагогіка
 7. Гендерна педагогіка
 8. Педагогічна майстарність
 9.  Історія педагогічної думки
 10. Інноваційна педагогічна діяльність
 11. Порівняльна  педагогіка
 12. Педагогічна творчість
 13. Провайдинг інновацій в освіті
 14. Історія управління освітою
 15. Педагогічний менеджмент
 16. Керівник закладу освіти
 17. Діагностика якості освіти
 18. Методика викладання педагогічних дисциплін
 19. Актуальні питання психології вищої освіти
 20. Професійно – педагогічна комунікація
 21. Наукова комунікація: методи оприлюднення результатів дослідження
 22. Технології впливу в діловій комунікації
 23. Психологія спілкування
 24. Моделювання та аналіз діяльності педагогічного працівника
 25. Soft Skills в діяльності педагогічного працівника
 26. Українська наукова мова
 27. Управління науковими проектами
 28. Сучасний педагогічний менеджмент інклюзивної освіти
 29. Основи інклюзивної освіти
 30. Право інтелектуальної власності
 31. Глобальні проблеми людства та сталий розвиток
 32. Глобальні процеси в сучасному світі
 33. Актуальні проблеми сучасного суспільства: Україна у глобальних та регіональних порівняннях
 34. Інтелектуальні обчислення і аналіз даних
 35. Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій