Практика

Завдання до практик для факультету іноземної філології

ЗАВДАННЯ З ПЕДАГОГІКИ ДО АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти

ЗАВДАННЯ ДО ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти

ЗАВДАННЯ ДО ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 1 для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  014 Середня освіта, згалузі знань 01 Освіта / Педагогіка

ЗАВДАННЯ ДО ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 2 для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  014 Середня освіта, згалузі знань 01 Освіта / Педагогіка

ЗАВДАННЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  014 Середня освіта, згалузі знань 01 Освіта / Педагогіка

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література) спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (польська) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою«Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Українська мова і література) спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Географія) спеціальність 014 Середня освіта (Географія) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності  014 Середня освіта (Математика) за освітньою програмою Середня освіта (Математика, інформатика)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності  014 Середня освіта (Фізика) за освітньою програмою Середня освіта (Фізика, інформатика)

ПРОГРАМА Виробничої управлінської практики в закладах дошкільної та загальної середньої освіти (в умовах дистанційної форми проходження при кафедрі) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент (ОП «Управління навчальним закладом» )

ПРОГРАМА “Управлінська практика в закладах дошкільної та загальної середньої освіти” (дистанційна форма) для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності  073 Менеджмент за освітньою програмою Управління навчальним закладом

ПРОГРАМА виробничої управлінської практики в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. ПРОГРАМА управлінська практика в закладах вищої освіти та в закладах управління освітою (для студентів освітнього ступеня магістр, спеціальності 073 Менеджмент за освітньою програмою Управління навчальним закладом)

ПРОГРАМА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
підготовки фахівців третього (освітньо-науковий) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою Доктор філософії галузі знань 01 Освіта спеціальності Освітні, педагогічні науки Шифр за ОНП ПП 04 (2020-2021 н.р.)

ПРОГРАМА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
підготовки фахівців третього (освітньо-науковий) рівня вищої освіти
за освітньо-науковою програмою Доктор філософії
галузі знань 01 Освіта
спеціальності Освітні, педагогічні науки
Шифр за ОНП ПП 04

 

 

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка